Handledning och grupputveckling
Christina Löwenborg är auktoriserad socionom och har varit verksam i branschen under 25 år. Hon erbjuder handledning och grupputveckling för personal i verksamheter som jobbar med människor. Hon är utbildare på Institutet för handledning och konsultation (IHK) och gästföreläsare på Stockholms universitet. Därutöver leder hon psykodramagrupper i personlig utveckling.
Förutom sin socionomutbildning har Christina flera terapeutiska påbyggnadsutbildningar i bagaget såsom psykoterapi och psykodrama, handledarutbildning, fil mag. och en utbildning för organisationskonsulter . Huvudsakligen jobbar hon med handledning och grupputveckling för personal inom verksamheter som jobbar med människor. I personalgruppen tar man upp frågor och dilemman i arbetet såväl som i yrkesrollen. Det kan handla om situationer som uppstått och behöver förstås eller problemställningar som man vill ha hjälp att hantera.
– Jag brukar träffa personalgruppen regelbundet under en bestämd tidsperiod. Samarbetet brukar pågå under två-tre år, säger Christina.

– Jag förenar metoder och arbetssätt, utifrån mina olika inriktningar, för att processa de frågeställningar som är aktuella. Den grundläggande tanken med att arbeta i grupp är att samtligas erfarenheter kommer till nytta i problemlösningen och att erfarenheterna kan hjälpa andra i gruppen om de hamnar i en liknande situation. Med hjälp av andra perspektiv och konkretisering av frågeställningen kan problemlösning ske, menar Christina.
Handledning syftar både till gruppens och individens utveckling men också till att hjälpen ska komma kund eller klient till godo. Kontakta Christina om du vill skapa ett forum och en gemensam referensram för din personal.


Christina Löwenborg

Bransch:
Hälsa

Telefon: 0704-97 15 04

Adress:
Christina Löwenborg
Ulrika Jansdottersvägen 40
17998 Färentuna

| 13 SENASTE FÖRETAGEN